Skip to content

Opgaver og hjælpeværktøjer

Styrk både samarbejde og transparens på tværs af organisationen.

Grant Manager indeholder en række hjælpeværktøjer, bl.a. automatiske påmindelser, foreslåede opgaver samt en aktivitetsoversigt, så alle ved hvad der sker i fælles projekter og ansøgninger. Herved har alle brugere den samme information til dagens arbejde.

Funktioner

Effektiv arbejdsdag

Få prioriteret jeres arbejdsopgaver og glem aldrig en deadline. I Grant Manager kan I eksempelvis oprette opgaver til jer selv og andre, så I husker at følge op på en ansøgning eller få beskrivelsen af et projekt færdig til tiden. I modtager påmindelser før deadline – både i systemet og pr. email.

Brugbare integrationer

En lettere og mere effektiv hverdag kommer af, at I ikke skal ændre for mange vaner ved brugen af et nyt system. Grant Manager er derfor integreret med Microsoft Outlook, så opgaver automatisk overføres til egen kalender – og filer gemmes enten i jeres Microsoft OneDrive eller SharePoint.

Fleksibilitet over for procedurer

Er der noget værre end at være tvunget til at ændre fastgroede vaner og tilpasse sig nye system procedurer? Skal I f.eks. altid huske at kontakte Økonomiafdelingen ved en ny bevilling eller sende et takkebrev til en fond? Grant Manager kan tilpasses til at understøtte jeres procedurer og arbejdsgange.

Samarbejde og vidensdeling

Godt samarbejde kan ses på bundlinjen. Kernen i Grant Manager er at give jer det størst mulige overblik over alle fundraising-aktiviteter i jeres organisation bl.a. takket være en detaljeret aktivitetsoversigt, på tværs af systemet, samt foreslåede opgaver, hvilket sikrer jer det bedste udgangspunkt for succes.

Sammen kan vi klare alt...

EFFEKTIVITET

Mål er bare drømme med en deadline...

I Grant Manager kan I følge projekternes status. Der findes en status til enhver lejlighed. I kan f.eks. vælge at registrere projekter, som stadig er på idéstadiet for at udveksle idéer på tværs af organisationen – uden at disse kladder tæller med i månedsrapporterne. Det er også let at ændre status på en ansøgning fra “afsendt” til “bevilling” – og hurtigt komme videre.

OVERBLIK

Undgå misforståelser med vidensdeling

Gør fuld transparens og vidensdeling til en del af jeres fundraisingstrategi. Takket være Grant Managers integrerede aktivitetsoversigt, kan I altid se, hvornår en kollega har opdateret den fælles projektbeskrivelse, hvem der har afsendt ansøgningen eller registreret en bevilling. I kan også vælge at blive underrettet, når der oprettes nye projekter eller ansøgninger.

KONTROL

Fuld kontrol med projekter og ansøgninger

I Grant Manager finder I en status til enhver lejlighed. I kan eksempelvis vælge at registrere projekter, som stadig er på idéstadiet for at udveksle idéer på tværs af organisationen – hvor så disse kladder ikke tæller med i månedsrapporterne. Det er også hurtigt og let at ændre status på en ansøgning fra “afsendt” til “bevilling” – og hurtigt komme videre.

SAMARBEJDE

Lad Grant Manager koordinere internt

Mange oplever at få afvist ansøgninger på grund af manglende koordinering, hvor to afdelinger f.eks. sender ansøgninger afsted med to lignende projekter til samme fond. Grant Manager holder styr på alle jeres ansøgninger og advarer jer, hvis der er potentielle dubletter. Herved kan I nå at tale sammen internt og finde den bedste vej til finansiering.

VIDENSDELING

Fri adgang til guides og de bedste ansøgninger

Ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi det hele. Adgang til viden og vejledning er grundstenen til succes med jeres fundraising. I Grant Manager har I derfor adgang til et e-bibliotek, hvor I kan dele guides, skabeloner, eksempler på gode ansøgninger og projektbeskrivelser, vigtige links, interne nyheder og meget mere.

“Grant Manager giver et struktureret overblik og er et uvurderligt arbejdsværktøj i en funktion, som den jeg besidder.”

Mette Kuntz Jensen

Fundraising-koordinator

Kom i gang med Grant Manager

Sig farvel til de løsrevne Excel-ark og den personbårede viden – og frigiv ressourcer til endnu mere fundraising. 

Kontakt os i dag for mere information eller book en demo!