Skip to content

“Grant Manager giver et struktureret overblik og er et uvurderligt arbejdsværktøj i min funktion.”

logokk.png
pic-head-case-detial-1.png
OVERBLIK

I Kolding Kommune giver Grant Manager overblik over alle kommunens såvel som foreningslivets projekt- og fundraising-aktiviteter.

AUTOMATISERING

I Kolding Kommune får regnskabsafdelingen via Grant Manager automatisk advisering om eventuelle bevillinger og indbetalinger.

VIDENSDELING

I Kolding Kommune kan alle brugere i Grant Manager – afhængig af rolleniveau – se projekter og ansøgninger på tværs i kommunen.

EFFEKTIVISERING

I Kolding Kommune betyder Grant Manager, at fundraising-enheden nu har flere ressourcer til at rådgive i stedet for tung rapportering.

Overblik over alle kommunens projekt- og fundraising aktiviteter

Kolding Kommune er en af de kommuner i Danmark, som arbejder mest struktureret og strategisk med fundraising. Kommunen etablerede tilbage i 2015 en fundraising-enhed, som er sat i verden for at understøtte udvikling i og af kommunen. Enheden servicerer interne interessenter i form af forvaltninger, afdelinger og institutioner under Kolding kommune, men understøtter også foreningslivet, da foreningerne bidrager til den generelle udvikling af kommunen.

Kolding Kommune har valgt at investere i Grant Manager, da systemet giver et overblik over alle kommunens projekt- og fundraising aktiviteter. Og som det står i kommunens fundraising strategi, så er overblik vejen ind til partnerskaber og merværdi.

Understøttende hjælpefunktioner sparer tid i hverdagen

Nogle af de fordele Kolding Kommune ser ved at anvende Grant Manager er bl.a. de mange hjælpefunktioner, som er indbygget i systemet. Det kan fx være, når kommunen går ind og registrerer en bevilling fra en fond eller pulje. Her går systemet automatisk ind og igangsætter en række aktiviteter, bl.a. det at kontakte regnskabsafdelingen og anmelde indbetalingen. Det sparer kommunen for en masse ressourcer i forhold til at skal lede efter indbetalingen og vide, hvor den skal bogføres.

Andre nævnte fordele ved systemet er advarsler, når der fx oprettes ansøgninger til fonde eller puljer, hvor der allerede er ansøgninger under udarbejdelse eller i behandling. På den måde kan kommunen sikre sig, at der ikke sendes – især større – ansøgninger afsted på samme tid. Det skaber en bedre koordinering på tværs i større organisationer og sikrer, at der ikke lander flere ansøgninger hos de samme fonde og puljer på samme tid, hvilket giver højere hitrate.

Alle data samlet et sted og nem rapportering

Kolding Kommune kan allerede tidligt i samarbejdet se, at der ressourcemæssigt er rigtig mange besparelser – nu og på sigt. Tidligere har kommunen anvendt rigtig mange manuelle kræfter på at skabe overblik over både projekt- og ansøgningsaktiviteter og i det hele taget indsamle data for at styrke fundraising arbejdet, men med Grant Manager ligger det hele nu samlet og tilgængeligt ét sted og kommunen kan meget nemt trække data ud via systemets rapportmodul, hvor rapporter nemt kan tilpasses, data tilvælges, organisatoriske niveauer afgrænses m.v.

Med Grant Manager er alle data vedrørende projekter og ansøgninger på forvaltnings-, afdelings-, institutions- og foreningsniveau registreret et sted. Foruden at det er ressourcebesparende, så giver det også kommunen et indblik i, hvordan kvaliteten i kommunens samlede fundraising indsats ser ud. Det er nemt at trække data om alt fra bevillingsprocent til succesrate, hvilket giver mulighed for mere konkret at gå ind og forbedre arbejdet med ekstern finansiering.

Grant Manager frigør ressourcer til andre opgaver

En anden fordel ved Grant Manager er, at systemet gennem bl.a. overblik og automatisering af rapporteringsopgaver frigiver ressourcer hos ansatte i fundraising-enheden. Kræfterne kan nu anvendes på det vigtige arbejde med at rådgive interne projektledere, foreningsliv m.fl., så der kommer endnu mere kvalitet ind i fundraisingarbejdet i hverdagen.

I Grant Manager er vi glade for at have fået en kapacitet som Kolding Kommune med som kunde og samarbejdspartner tidligt i udviklingsforløbet. Samarbejdet har givet en dyb indsigt i den kommunale verden og sikret tilpasning af systemet til hele den kommunale sektor. Flere af modulerne og funktionaliteten i Grant Manager er udviklet netop på baggrund af ønsker fra Kolding Kommune. Chancerne for at Grant Managers indhold og opbygning passer ind i andre kommuner er således relativ høj.

Læs flere cases

Kom i gang med Grant Manager

Sig farvel til de løsrevne Excel-ark og den personbårede viden – og frigiv ressourcer til endnu mere fundraising. 

Kontakt os i dag for mere information eller book en demo!