Skip to content

“Grant Manager giver et struktureret overblik og er et uvurderligt arbejdsværktøj i en funktion, som den jeg besidder.”

logokk.png
pic-head-case-detial-1.png

Virksomhedsform:

Kommune

Antal ansatte:

7.500

Omsætning:

5.765.200.000 kr. (2019)

OVERBLIK

I Kolding Kommune giver Grant Manager overblik over alle kommunens såvel som foreningslivets projekt- og fundraising-aktiviteter.

AUTOMATISERING

I Kolding Kommune får regnskabsafdelingen via Grant Manager automatisk advisering om eventuelle bevillinger og indbetalinger.

VIDENSDELING

I Kolding Kommune kan alle brugere i Grant Manager – afhængig af rolleniveau – se projekter og ansøgninger på tværs i kommunen.

EFFEKTIVISERING

I Kolding Kommune betyder Grant Manager, at fundraising-enheden nu har flere ressourcer til at rådgive i stedet for tung rapportering.

Overblik over alle kommunens projekt- og fundraising aktiviteter

Kolding Kommune er en af de kommuner i Danmark, som arbejder mest struktureret og strategisk med fundraising. Kommunen etablerede tilbage i 2015 en fundraising-enhed, som er sat i verden for at understøtte udvikling i og af kommunen. Enheden servicerer interne interessenter i form af forvaltninger, afdelinger og institutioner under Kolding kommune, men understøtter også foreningslivet, da foreningerne bidrager til den generelle udvikling af kommunen.

Kolding Kommune har valgt at investere i Grant Manager, da systemet giver et overblik over alle kommunens projekt- og fundraising aktiviteter. Og som det står i kommunens fundraising strategi, så er overblik vejen ind til partnerskaber og merværdi.

Understøttende hjælpefunktioner sparer tid i hverdagen

Kolding Kommune kan allerede tidligt i samarbejdet se store, ressourcemæssige besparelser – nu og på sigt. Tidligere har kommunen anvendt mange manuelle kræfter på at skabe overblik over både projekt- og ansøgningsaktiviteter og i det hele taget indsamle data for at styrke fundraising arbejdet. Med Grant Manager ligger alt data samlet og tilgængeligt ét sted, og kommunen kan nemt trække data ud via systemets rapportmodul, hvor rapporter nemt kan tilpasses, data tilvælges, organisatoriske niveauer afgrænses m.v.

Med Grant Manager er alle data vedrørende projekter og ansøgninger på forvaltnings-, afdelings-, institutions- og foreningsniveau registreret ét sted. Foruden ressourcebesparelser, får kommunen også indblik i kvaliteten af kommunens samlede fundraising-indsats. Det er nemt at trække data om alt fra bevillingsprocent til succesrate, hvilket giver mulighed for mere konkret at gå ind og forbedre arbejdet med ekstern finansiering.

Alle data samlet et sted og nem rapportering

Kolding Kommune kan allerede tidligt i samarbejdet se, at der ressourcemæssigt er rigtig mange besparelser – nu og på sigt. Tidligere har kommunen anvendt rigtig mange manuelle kræfter på at skabe overblik over både projekt- og ansøgningsaktiviteter og i det hele taget indsamle data for at styrke fundraising arbejdet, men med Grant Manager ligger det hele nu samlet og tilgængeligt ét sted og kommunen kan meget nemt trække data ud via systemets rapportmodul, hvor rapporter nemt kan tilpasses, data tilvælges, organisatoriske niveauer afgrænses m.v.

Med Grant Manager er alle data vedrørende projekter og ansøgninger på forvaltnings-, afdelings-, institutions- og foreningsniveau registreret et sted. Foruden at det er ressourcebesparende, så giver det også kommunen et indblik i, hvordan kvaliteten i kommunens samlede fundraising indsats ser ud. Det er nemt at trække data om alt fra bevillingsprocent til succesrate, hvilket giver mulighed for mere konkret at gå ind og forbedre arbejdet med ekstern finansiering.

Grant Manager frigør ressourcer til andre opgaver

En anden fordel ved Grant Manager er, at systemet gennem bl.a. overblik og automatisering af rapporteringsopgaver frigiver ressourcer hos ansatte i fundraising-enheden. Kræfterne kan nu anvendes på det vigtige arbejde med at rådgive interne projektledere, foreningsliv m.fl., så der kommer endnu mere kvalitet ind i fundraisingarbejdet i hverdagen.

I Grant Manager er vi glade for at have fået en kapacitet som Kolding Kommune med som kunde og samarbejdspartner tidligt i udviklingsforløbet. Samarbejdet har givet en dyb indsigt i den kommunale verden og sikret tilpasning af systemet til hele den kommunale sektor. Flere af modulerne og funktionaliteten i Grant Manager er udviklet netop på baggrund af ønsker fra Kolding Kommune. Chancerne for at Grant Managers indhold og opbygning passer ind i andre kommuner er således relativ høj.

Læs flere cases

Kom i gang med Grant Manager

Sig farvel til de løsrevne Excel-ark og den personbårede viden – og frigiv ressourcer til endnu mere fundraising. 

Kontakt os i dag for mere information eller book en demo!