Skip to content

Relationer og partnere

Hvem har den bedste indgang eller personlige relation med jeres udvalgte fonde og puljer?

Nu er det slut med personbåret viden og ukendte forbindelser til danske fonde, puljer og partnere. Grant Manager hjælper jer med vidensdeling i organisationen og transparens i forhold til fonde, puljer og samarbejdspartnere. Det løfter jeres fundraising til et nyt strategisk niveau.

Funktioner

Kortlægning af relationer

Hvem har den bedste indgang eller en personlig relation i jeres udvalgte fonde eller puljer? Grant Manager hjælper jer med at få overblik over alle jeres værdifulde relationer, så I altid kan finde den bedste vej ind til en fond eller partner.

Få sat jeres interaktioner i system

Hvornår var sidste møde med Carlsbergfondet, hvem deltog, og hvad blev noteret og besluttet? Grant Manager har et indbygget CRM-system, som hjælper jer med at holde styr på alle detaljer om jeres vigtigste fonde og puljer.

Oversigt over partnerskaber

Hvornår var sidste møde med udvalgte samarbejdspartnere, og hvilke projekter er de lead på? Lad Grant Manager holde styr på jeres partnerskaber og jeres fælles projekter – og servere statistik om succesrate og bevillinger.

Samarbejde og videndeling

Nu er det slut med personbåret viden og ukendte fundraising-eksperter. Med Grant Manager får I fuldt overblik over deltagere i bevilgede eller afslåede ansøgninger, som kan være guld værd i nye projekter.

Relationer kan være vejen til bevilling

OVERBLIK

Det forkromede overblik over eksterne relationer

Grant Manager samler trådene og giver jer det forkromede overblik over alle jeres værdifulde eksterne relationer – og ikke mindst over hvem i jeres organisation, som har interageret med vedkommende og måske kan åbne døre for fremtidige projekter og ansøgninger.

VIDENSDELING

Slut med personbåret viden

Viden er værdiløs, medmindre den bliver omsat i praksis. I Grant Manager kan I tilgå en oversigt over hver af jeres eksterne relationer og se kontaktoplysninger, en liste med tidligere møder, opkald og aftaler – og ikke mindst hvem i organisationen, der kender vedkommende.

EFFEKTIVITET

Hvem kender hvem?

På din personlige side finder du det fulde overblik over, hvem du kender og har haft dialog med uden for jeres organisation. Du kan også se antal interaktioner i alt. Du kan hurtigt oprette opgaver og påmindelser for at sikre fremdrift på egne og fælles projekter.

SAMARBEJDE

Hold styr på mødereferater - og del jeres viden

Hver gang I modtager en vigtig e-mail, et opkald eller holder et møde med en vigtig fond eller samarbejdspartner, kan I registrere dette i Grant Manager. Herved kan både I selv og andre i jeres organisation finde frem til værdifuld viden og indsigt til brug i nye ansøgninger.

SAMARBEJDE

Få sat værdi på jeres eksterne partnere

I kan som organisation have et hav af eksterne partnere til et væld af fælles projekter. Men hvem er jeres 20 vigtigste partnere målt på samlet bevillingsstørrelse – og hvilken partner har vi den højeste, fælles succesrate med? Grant Manager giver jer svarene!

“Jeg vil helt klart anbefale Grant Manager. Jeg synes, at det har været en fornøjelse at samarbejde med dem i udviklingsfasen.”

Martin Ullerup

Chefkonsulent, Københavns Professionshøjskole

Kom i gang med Grant Manager

Sig farvel til de løsrevne Excel-ark og den personbårede viden – og frigiv ressourcer til endnu mere fundraising. 

Kontakt os i dag for mere information eller book en demo!